Seminář Rekonektivní léčení v Praze = přijede Eric Pearl

9. - 11. Března 2018 se bude konat Level II navazující na Online kurz Level I.

Co to znamená: Level I pro osobní použití je od tohoto roku už pouze online verze. Kdo chce Rekonektivní léčení  poskytovat profesně, je mu určen také Level II, který je praktický a naopak pouze s účastí Erica Pearla.

Do 1. prosince je možnost zakoupení vstupenky na březnový Level II za 21 000 Kč. Poté bude cena stoupat až na 28 000 Kč. V rámci této vstupenky obdržíte také přístup k online kurzu Level I. 

 

- prodej vstupenek na stránkách www.reconnectivehealing.com

- podrobně zde po rozkliknutí:

-------------------------------------------------------------

 

Převzato od www.jardatykal.cz (jeden z mentorů pro ČR):

Jak vidím oba kurzy ze svých zkušeností?

Level I (Online)

tato verze je vyčerpávající studnicí aktuálního poznání o Rekonektivním léčení, ve které můžete během 8 hodin nahlédnout do principů Rekonektivního léčení, aktuálním stavu vědeckého poznání nebo si například vyzkoušet cvičení, která vám umožní se hlouběji ponořit do této práce. Samozřejmou součástí je možnost klást dotazy a spouštět libovolné moduly opakovaně. A co víc, v případě, že budou kurzy doplněny o další informace, máte tyto informace stále k dispozici.

Level II (2,5 dny)

Tento program prohlubuje praktické zkušenosti s touto prací a připravuje vás na možnost poskytování Rekonektivního léčení jako profese. U větší části programu je v praktických cvičeních kladen důraz nejen na osobní interakci mezi účastníky kurzu, ale také na léčení na dálku osob, které se kurzu vůbec neúčastní. V rámci programu je samozřejmě možné pokládat Vaše dotazy Dr. Eriku Pearlovi a členům jeho mezinárodního týmu.

 

Jaroslav Tykal,   Mentor & The Reconnection-Certified Practitioner™ , www.jardatykal.cz, www.thereconnection.com
 

Eric PearlPraze, České Republice 9.-11. března 2018

Ponořte se do frekvencí s podobně smýšlejícími spolužáky, kteří dokončili svojí exkurzi prostřednictvím Online Level I Tréninku. Osobní spolupráce přímo pod vedením Erica je život měnící zkušeností. Aplikujete a podělíte se o své nové porozumění, jak se Váš životní pokrok stává novým bodem jistoty a příležitostí nabídnout novou možnost - Reconnective Healing. Po ukončení tréninku Level II budete oprávněni přijmout naše pozvání stát se praktikem Reconnective Healing.

 

Online Level I + Živě a osobně Level II
Online Level I musí být dokončena před Level II

prodej vstupenek na stránkách www.reconnectivehealing.com

 

 

The Reconnection Banner

RECONNECTION NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI VYJÁDŘENÍ POKUD JDE O LÉKAŘSKÉ DIAGNÓZY NEBO O ZDRAVOTNÍ PÉČI. NEPROVÁDÍ DIAGNÓZY, PREVENCI ANI LÉČBU SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ. REGISTRAČNÍ POPLATKY JSOU NEVRATNÉ. PŘEDNÁŠEJÍCÍ A INSTRUKTOŘI NA SEMINÁŘI SE MOHOU ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit